Professional de Rebés – Ferrer.

Advocada col·legiada en l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona des de l’any 2007. Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona). Programa d’Escola de Pràctica Jurídica en l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. Curs de Dret Urbanístic en l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

Àmplia experiència professional a l’àrea processal civil, especialment en matèria de dret bancari. Així mateix, compta amb àmplia experiència a l’àrea administrativa i contenciosa administrativa, especialment en urbanisme i responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques.

IDIOMES: Castellà, Català, Anglès

mail