202301.18
Off
0

MESURES ANTICRISI

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial Decret-Llei 20/2022, de 27 de desembre, pel qual s’adopten i prorroguen determinades mesures per respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna i de suport a la reconstrucció de l’illa de La Palma i a altres situacions de vulnerabilitat, amb l’objectiu d’aprofundir en…

202211.08
Off
0

PLANS D’IGUALTAT

by

El 6 de març del 2022 es va acabar el termini que tenien les empreses de més de 50 persones treballadores per aprovar i registrar al Registre i Dipòsit de Convenis Col·lectius, Acords Col·lectius de treball i Plans d’Igualtat (REGCON) el seu Pla d’Igualtat. El 14 de gener del 2022 es va acabar el termini…

202211.08
Off
0

REFORMA LLEI CONCURSAL

by

A data 26 de setembre de 2022 va entrar en vigor la Llei 16/2022, de 5 de setembre, de reforma del text refós de la Llei Concursal, la qual introdueix importants modificacions a la normativa que era d’aplicació fins la data. A continuació, els resumim algunes de les principals novetats que comporta la nova Llei…

202210.13
Off
0

LLEI CREA I CREIX

by

El passat 29 de setembre es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat la Llei 18/2022 de Creació i Creixement d’Empreses, que ja ha adoptat el nom de “Llei Crea i Creix”. L’objectiu de la Llei és impulsar i agilitzar la creació d’empreses, reduir les traves a les quals s’enfronten en el seu creixement,…

202209.22
Off
0

NOU SISTEMA COTITZACIO AUTONOMS

by

Les persones treballadores per compte propi o autònomes incloses al RETA cotitzaran en funció dels rendiments nets obtinguts durant cada any natural en l’exercici de les seves activitats econòmiques, empresarials o professionals, i han de triar la base de cotització mensual que correspongui en funció de la seva previsió de la mitjana mensual dels seus…

202207.15
Off
0

CREACIÓ SOCIETAT TELEMÀTICA

by

Els informem que el Consell de Ministres ha aprovat l’Avantprojecte de Llei de Mesures d’Eficiència Digital del Servei de Justícia. Aquest Avantprojecte de Llei, juntament amb el Projecte de Llei de mesures d’eficiència processal del servei públic de justícia i el d’eficiència organitzativa de la justícia constitueixen la base del programa “Justícia 2030” que pretén…

202207.08
Off
0

ACOMIADAMENT I BAIXA IT

by

Hi ha titulars de mitjans de comunicació que creen confusió. Un d’ells és el que afirma que “ningú podrà ser acomiadat per estar de baixa”. Tot i això, la realitat és diferent: el fet que una persona treballadora es trobi en situació d’incapacitat temporal no és un impediment per procedir a l’acomiadament. És a dir,…

202207.07
Off
0

PROPOSTA DE DIRECTIVA UE SOBRE DILIGENCIA DEBUDA

by

El passat 23 de febrer de 2022 la Comissió Europea va presentar una Proposta de Directiva sobre la Diligència Deguda de les empreses en matèria de sostenibilitat, que té per objecte fomentar un comportament empresarial sostenible i responsable al llarg de les cadenes de subministrament mundials, tenint en compte criteris socials, mediambientals, i de drets…

202207.05
Off
0

REIAL DECRET GUERRA UCRAÏNA – MATÈRIA INMOBILIÀRIA

by

El passat 25 de juny de 2022 el Consell de Ministres va aprovar el Reial Decret Llei 11/2022, de 25 de juny, pel qual s’adopten i es prorroguen determinades mesures per a respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, per a fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica,…

202207.05
Off
0

LLEI DE SOL CONTAMINAT

by

El passat dia 8 d’abril de 2022 es va aprovar per les Corts Generals la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminants per a una economia circular, que va entrar en vigor el passat 10 d’abril de 2022. Amb aquesta nova Llei, s’aprova, entre altres, el procediment de classificació del sòl com…