fiscal2

L’àrea de dret fiscal ofereix un assessorament integral en tots els aspectes jurídic-tributaris d’empreses, grups familiars i persones físiques. La contínua evolució dels negocis i constants modificacions legislatives requereixen un elevat grau de coneixement i especialització. L’equip que composa la pràctica professional de dret fiscal atresora una dilatada experiència en diferents sectors tant a nivell nacional com internacional que permeten facilitar i acomodar el compliment de les obligacions tributàries a les necessitats dels nostres clients a cada moment. Això ens permet prestar un assessorament tributari d’elevat valor afegit, àgil i proactiu.

Entre d’altres, la nostra pràctica inclou:

 • Planificació fiscal d’operacions nacionals i internacionals
 • Reestructuracions empresarials
 • Operacions vinculades i preus de transferència
 • Empresa familiar i grans patrimonis
 • Impost de societats i aspectes fiscals del Pla General Comptable
 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
 • Impost sobre el Valor Afegit i impostos indirectes
 • Auditoria fiscal
 • Fiscalitat en operacions immobiliàries
 • Especialistes en fiscalitat del sector agropecuari i agrari
 • Especialistes en fiscalitat de Cooperatives, Entitats sense Ànim de Lucre i Fundacions
 • Procediments tributaris, d’inspecció, gestió i recaptació.
 • Recursos i reclamacions davant els Tribunals econòmic-administratius i davant els contenciós-administratius.
.