mercantilREBES & FERRER ofereix als seus clients assessorament jurídic continuat en totes les àrees del Dret mercantil, tant a nivell nacional com internacional: contractació mercantil en totes les seves variants, negociació i materialització d’acords parasocials, gestió de conflictes entre socis, negociació i preparació de protocols familiars, constitució de societats, dissolució i liquidació de societats, intervenció en Juntes Generals, assumpció de la Secretaria en consells d’administració, formalització de qualssevol acord que es materialitzi en el dia a dia de la societat, modificacions estatutàries, així com qualssevol procediment judicial de naturalesa mercantil i societària.

Així mateix, els socis i professionals que formen l’àrea mercantil i societària de REBES & FERRER, disposen d’una dilatada experiència en l’assessorament i suport jurídic a grups de societats i societats familiars.

Alhora comptem amb gran experiència en l’assessorament i redacció de tot tipus de contractes civils i mercantils.