202305.30
Off
0

ACORD NOVA LLEI DE L’HABITATGE

by

El Govern desbloqueja amb Esquerra i Bildu la nova Llei de l’Habitatge que limita la pujada dels lloguers. Els punts clau, són els següents: ♦ Topall de preus segons la modalitat de contracte: Petits propietaris: Que tinguin 5 immobles en una área tensionada el límit el marcarà el contracte anterior; l’acord contempla bonificacions per tal…

202303.15
Off
0

OBLIGACIÓ D’ABONAMENT D’ULLERES

by

Ha d’abonar l’organització les despeses que tinguin les persones treballadores en l’adquisició d’ulleres que vinguin a corregir la vista? El Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictar, el 22 de desembre de 2022, sentència per la que ve a resoldre les qüestions prejudicials emeses pel Tribunal Superior de Cluj (Romania) front al recurs…

202303.10
Off
0

PROTECCIÓ INFORMANTS

by

El passat 21 de febrer de 2023 es va publicar en el BOE la Llei 2/2023 reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, que transposa la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, coneguda com a Directiva…

202303.09
Off
0

RECENT JURISPRUDÈNCIA INCREMENTA EL COST DE L’ACOMIADAMENT A ESPANYA

by

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, en Sentencia nº 469/2023 (rec. Núm.: 6219/2022) de 30 de gener de 2023, ha elevat la indemnització per acomiadament improcedent, contravenint la indemnització taxada per a aquest tipus d’acomiadaments que l’Estatut dels Treballadors fixa en 33 dies de salari per any de servei amb un màxim de 24…

202303.08
Off
0

SOSTENIBILITAT PER PART DE LES EMPRESES

by

El passat 16 de desembre de 2022 es va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea la Directiva (UE) 2022/2464 sobre la presentació d’informació sobre sostenibilitat per part de les empreses (“Directiva CSRD”) que modifica, entre altres, la Directiva (UE) 2014/95 sobre divulgació d’informació no financera (“NFRD”). El seu objectiu principal és equiparar la…

202303.03
Off
0

MODIFICACIONS DEL COMPLIANCE

by

Els comuniquem que degut a l’aprobació  de la Llei Orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantía integral de la llibertat sexual, que ha entrat en vigor, la responsabilitat penal de les persones jurídiques s’ha ampliat i per això el COMPLIANCE s’ha vist modificat en el següent sentit: 1.-En primer lloc, s’incopora a l’àmbit de…

202302.20
Off
0

NOVES RESPONSABILITATS PENALS EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ LABORAL

by

La Ley Orgánica 14/2022 de diciembre, de transposició de directives europees i altres disposicions per a l’adaptació de la legislació penal a l’ordenament de la Unió Europea, i reforma dels delictes contra la integritat moral, desordres públics i contraban d’armes de doble ús, modifica l’article 311 del Codi Penal per afegir un nou paràgraf que…

202302.16
Off
0

REAL DECRET LLEI 20/2022

by

El passat 28 de desembre de 2022 es va publicar al BOE el Reial Decret Llei 20/2022 de Mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d’Ucraïna i de suport a la reconstrucció de l’illa de La Palma i a altres situacions de vulnerabilitat on, entre altres mesures, es va aprovar…

202302.16
Off
0

GESTIÓ I CONTROL DE PROCESSOS DE IT

El passat 5 de gener de 2023, es publicà al Boletín oficial del Estado el Real Decreto 1060/2022, de 27 de desembre, pel qual es modifica el Real Decreto 625/2014 de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els primers tres-cents seixanta-cinc…

202302.15
Off
0

COTITZACIONS I ALTRES NOVETATS EN MATÈRIA LABORAL

by

El passat 24 de desembre de 2022 es publicà al BOE la Ley 31/2022 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, que conté una sèrie de novetats legislatives en matèria laboral i de Seguretat Social, entre les que es poden destacar les següents: La Ley de PGE conté, sota la rúbrica “Cotizaciones Sociales”,…

202302.09
Off
0

NOU SISTEMA DE COTITZACIÓ PER A TREBALLADORS AUTÒNOMS

by

El passat 27 de juliol es publicà al BOE el Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de juliol, per el qual s’estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms i es millora la protecció per cessament d’activitat. Com a premissa, des de l’1 de gener de 2023 – encara que…

202301.18
Off
0

MESURES ANTICRISI

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial Decret-Llei 20/2022, de 27 de desembre, pel qual s’adopten i prorroguen determinades mesures per respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna i de suport a la reconstrucció de l’illa de La Palma i a altres situacions de vulnerabilitat, amb l’objectiu d’aprofundir en…