penal1Oferim l’assessorament preventiu y l’assistència i defensa jurídica dels nostres clients en tots els delictes econòmics que poden tenir relació amb el seu àmbit professional i empresarial.

La nostra pràctica s’estén, entre d’altres, a la prevenció i defensa processal en els següents supòsits:

 • Delictes societaris
 • Delictes contra el patrimoni
 • Frau i delictes d’insolvències
 • Delictes contra la Hisenda Pública i Seguretat Social
 • Delictes contra la propietat industrial, intel·lectual i relacionats amb la violació de secrets industrials o empresarials
 • Delictes contra el medi ambient
 • Delictes contra la seguretat en el treball o el dret dels treballadors
 • Delictes relacionats amb serveis bancaris o al mercat de valors
 • Delictes de falsedat
 • Delictes contra l’honor
 • Blanqueig de capitals
 • Responsabilitat penal de la persona jurídica i corporate compliance
 • Prevenció de riscos
 • Responsabilitat civil derivada del delicte