Des de l’àrea d’Igualtat de Rebes-Ferrer oferim a les empreses, administracions i organitzacions tot els serveis necessaris per complir amb les obligacions que estableix la normativa existent en relació a la igualtat de gènere i la diversitat.

Anant més enllà del que diu la llei ajudem a companyies, entitats públiques i privades a incorporar la perspectiva de gènere interseccional en la seva organització, cultura empresarial i productes i a incorporar la igualtat de gènere i la gestió de la diversitat en la seva política de responsabilitat empresarial.

L’equip altament qualificat i especialitzat en la matèria, entre altres serveis, s’encarrega de realitzar:

  • Plans d’igualtat (auditories salarials i la valoració objectiva dels llocs de treball amb perspectiva de gènere).
  • Suport en la implementació dels plans d’igualtat i realització dels informes de seguiment i avaluació dels plans d’igualtat.
  • Dissenyar protocols de desconnexió, de contractació, plans de conciliació, etc. amb perspectiva de gènere.
  • Protocols per prevenir, identificar i actuar en situacions d’assetjament sexual, per raó del sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual.
  • Registres retributius.
  • La representació i defensa davant dels expedients sancionadors en relació als temes d’igualtat
  • Suport o gestió directa de la sol·licitud del distintiu d’igualtat en l’empresa o altres distintius o acreditacions relacionades amb la igualtat de gènere.
  • Formació especialitzada.