Professional de Rebés – Ferrer.

Llicenciatura i Màster en Dret, Fiscal, a ESADE.

Màster d’Especialització en Assessoría i Gestió Tributària – AGT a ESADE.

Experiència professional a l’àrea fiscal, assessorant tant a empreses com a particulars, nacionals i internacionals, als camps de la tributació directa i indirecta i operacions de M&A. Disposa també d’experiència a l’atenció de procediments tributaris davant l’Administració Estatal de l’Agència Tributària, i davant l’Agència Tributària de Catalunya.

 IDIOMES: Castellà, Català i Anglès

mail