Professional de Rebés – Ferrer

Graduada en Dret i Mínor en Gènere i Dret a la Universitat de Lleida i el Màster d’Accés a l’Advocacia d’ISDE Barcelona.

Advocada Col·legiada a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida.

IDIOMES: Castellà, Català i Anglès


mail