Professional de Rebés – Ferrer.

La seva pràctica professional com advocada es centra en l’àmbit mercantil i societari, havent participat en diferents operacions de fusió i adquisició d’empreses. Igualment, presta assessorament jurídic en matèries de contractació de serveis de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), i de protecció de dades de caràcter personal.

Així mateix, ha intervingut en diverses operacions de compravenda i arrendament immobiliari.

IDIOMES: Castellà, Català i Anglès

mail