Professional de Rebés – Ferrer.

Llicenciat en Dret per la Universitat Rovira i Virgili, especialitzat en Dret de l’Empresa i de la Contractació. Disposa també de formació en Ciències Empresarials.

Experiència professional en Dret mercantil i societari; ofereix assessorament jurídic en tots els àmbits de l’empresa.

Així mateix, disposa d’experiència en la prestació d’assessorament jurídic en matèria concursal.

IDIOMAS: Castellà, Català i Anglès

mail