Professional de Rebés – Ferrer.

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona. Postgrau en Relacions Laborals Estratègiques a EADA Business School.

Disposa d’una àmplia experiència de més de 20 anys en tots els àmbits del dret laboral i les relacions amb representants de les persones treballadores i sindicats. Des de fa dotze anys forma part de l’equip jurídic de PIMEC on exerceix a l´actualitat com a directora del departament jurídic de l´entitat.

Especialitzada en l’assessorament en matèria laboral a empreses, amb experiència en processos de reestructuració empresarial (expedients de regulació d’ocupació i adquisicions empresarials, acomiadaments individuals, fusions, segregacions), modificacions substancials de condicions de treball, trasllats col•lectius i pràctica litigiosa. Té també una dilatada experiència en l’ assessorament en matèria d´igualtat (plans d´igualtat, registre retributiu, protocol assetjament sexual, auditoria retributiva) i en el desenvolupament de protocols o polítiques d’empresa.

Exerceix també com a mediadora i conciliadora del Tribunal Laboral de Catalunya des de l’any 2012.

IDIOMES: Castellà, català i anglès

mail