Soci fundador de Rebés – Ferrer.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona el 1991. Advocat, membre de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona des de 1993. Postgrau en Dret Administratiu i Administració Pública per la Universitat Pompeu Fabra.

Àmplia experiència en l’àrea processal civil i mercantil, havent representat els interessos de centenars de clients, des de persones físiques a empreses multinacionals, en tot tipus de processos contenciosos seguits tant davant els tribunals ordinaris de justícia com en seus arbitrals. Col·labora assíduament en conferències i ponències relacionades amb l’àmbit de la seva especialitat.

L’any 2003 va fundar REBÉS & FERRER Advocats.


IDIOMES: Castellà, Català, Anglès i Francès

linkedin mail