Professional de Rebés – Ferrer.

Graduada en Dret per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Màster d’Accés a l’Advocacia per ISDE Law & Business School.

Especialitzada en polítiques d’igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral: plans d’igualtat, registres retributius, auditories salarials, etc., tant al sector públic com privat, així com en la prevenció, actuació i resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó del sexe i/o gènere i de comportaments LGTBIQ-fòbics.

IDIOMES: Castellà, Català i Anglès

mail