Professional de Rebés – Ferrer

Diplomada en Ciències Empresarials per la Universitat de Lleida i formació de la part teòrica daccés al ROAC (Registre Oficial Auditors de Comptes).

Formació i àmplia experiència professional a l’àmbit de l’Auditoria Financera en societats mercantils, grups societaris, cooperatives i entitats sense ànim de lucre. Participació activa en diversos processos de Due Diligence, auditoria i revisió de Subvencions Oficials.

IDIOMES: Castellà, català i anglès

mail