Professional de Rebés – Ferrer.

Advocada col·legiada en l’Il·lustre Col·legi d’Avocats de Barcelona. Graduada en Dret per la Universitat de Barcelona. Màster universitari en Advocacia per la UOC. Així mateix, també és Graduada en Criminologia per la Universitat de Barcelona.

Experiència professional en Dret administratiu i Contenciós-Administratiu, fonamentalment en matèria d’urbanisme i procediments sancionadors.

De la mateixa manera, posseeix experiència professional en Dret civil i Processal civil, especialment en procediments en matèria contractual i extracontractual.

IDIOMES:  Castellà, català i anglès

mail