Professional de Rebés – Ferrer.

Llicència en Dret per la Universitat de Barcelona.

Advocada col·legiada en l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Lleida.

Àmplia experiència professional en l’àmbit immobiliari, intervenint en operacions de compravenda i arrendament, i en l’àmbit urbanístic, especialment en la gestió urbanística, assessorant a Juntes de Compensació i redactant projectes de reparcel·lació.IDIOMES: Català i castellà

mail