Soci de Rebés – Ferrer.

Responsable de l’àrea pública, amb àmplia experiència en totes les matèries relacionades amb el Dret Administratiu, amb especial atenció als aspectes relacionats amb l’urbanisme, la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques i l’expropiació forçosa. La seva pràctica professional es desenvolupa fonamentalment en els sectors immobiliaris i de l’alimentació, i inclou la formulació i tramitació d’instruments de planejament i gestió urbanística, en col·laboració amb les millors signatures d’arquitectura i enginyeria, especialitzades en l’urbanisme; la tramitació de tot tipus d’expedients, inclosos els de naturalesa sancionadora, així com la defensa dels interessos dels nostres clients tant en la via administrativa com en la via contenciós administrativa; el desenvolupament de projectes d’implantació de noves activitats; la realització de processos de due diligence des de totes les òptiques d’aplicació del Dret Administratiu i la prestació d’assessorament en matèria de contractació pública.

La seva experiència professional abasta des de l’assessorament a Administracions Públiques fins a la representació i defensa de grans companyies nacionals i internacionals, en totes les àrees relacionades amb l’àmbit de la seva pràctica professional.

Ha estat membre del Departament de Dret Públic de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira (1991-2005) i dirigeix l’Àrea de Dret Administratiu de Rebés & Ferrer Advocats, des de gener de 2006.


Idiomes: Castellà, català i anglès

 mail