Professional de Rebés – Ferrer

Graduat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de les Illes Balears, va cursar el Màster d’Assessoria i Gestió Tributària (AGT) en Esade.

Compta amb experiència professional a l’àrea fiscal, assessorant tant a empreses com a particulars. En particular, especialitzat en:

  • Procediment Tributari.
  • Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
  • Impost sobre Societats (IS).
  • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

IDIOMES: Castellà, Català i Anglès


mail