Professional de Rebés – Ferrer.

Graduada en Dret i doble Màster en Advocacia i en Dret Internacional per la Universitat Capitole de Toulouse i Máster en Dret Immobiliari per la ICAB.

Experiència professional en Dret laboral i civil, especialment en procediments de naturalesa contractual i extracontractual. 

De la mateixa manera, posseeix experiència professional en Dret bancari, així com en clàusules hipotecàries. 


IDIOMES: Castellà, Català, Francès i Anglès

mail